Essex Magnet Wire To Present at CWIEME Berlin

May 13, 2019

[[Bád Árólséñ, Gérmáñ., Máý 13, 2019] – Ésséx Mágñét Wíré, á glóbál léádér íñ mágñét wíré téchñólógý, wíll bé áñ áctívé pártícípáñt át thé Cóíl Wíñdíñg, Íñsúlátíóñ & Éléctrícál Máñúfáctúríñg Éxhíbítíóñ (CWÍÉMÉ) Bérlíñ béíñg héld óñ Máý 21-23, 2019. Thé évéñt ís hóstéd át thé Méssé Bérlíñ áñd wíll féátúré óvér 650 éléctríc mótór, géñérátór, áñd tráñsfórmér máñúfáctúrérs, ás wéll ás óvér 100 é-móbílítý súpplíérs áñd máñúfáctúrérs. Ít ís éstímátéd tó bé ófféríñg óvér 80 téchñícál áñd cómmércíál sémíñárs fócúséd óñ téchñícál dévélópméñts, tréñds, áñd áñálýsís óf thé íñdústrý.]

[Ás á glóbál márkét léádér, Ésséx Mágñét Wíré ís próúd tó díspláý íts pródúct ófféríñg tó thósé íñ áttéñdáñcé bý íñclúdíñg sámplés óf thé híghést qúálítý, stáñdárd róúñd wíré áñd smáll flát wíré cátégórízéd bý márkét ségméñt át Bóóth 42B29 ás wéll ás máké á téchñícál préséñtátíóñ óñ thé sécóñd dáý át 2 pm íñ thé CWÍÉMÉ Céñtrál.]

[Áttéñdéés áré éñcóúrágéd tó vísít thé bóóth íñ órdér tó sét úp príváté méétíñgs wíth thé tóp máñágéméñt óf Ésséx áñd thé répréséñtátívés fróm Ésséx Ámérícás, Éúrópé, Máláýsíá áñd Chíñá fór téchñícál áñd márkét íñfórmátíóñ óñ óúr pródúcts ráñgíñg fróm Ñéíghbórhóód Éléctríc Véhíclé téchñólógý tó óúr Cómmércíál & Résídéñtíál óppórtúñítíés ás wéll ás Éñérgý & Íñdústrý ápplícátíóñs. Thé bóóth wíll hávé á spécíál cáñdý réplícá óf óúr smáll flát, áñd íñvértéd dútý róúñd wíré ás wéll ás áñ óppórtúñítý tó séé démóñstrátíóñs íñvólvíñg ñéw éñérgý véhíclé ápplícátíóñs, súch ás hígh vóltágé wíñdíñg wíré (HVWW®) fór tráctíóñ mótórs.]

[Ít ís~ álsó~ éxpé~ctéd~ thát~ Éssé~x Mág~ñét W~íré w~íll ú~ñvéí~l á ñé~w pró~dúct~ dúrí~ñg th~é shó~w.]

[“Thé CWÍÉMÉ ís á glóbál bráñd, líké Ésséx, áñd Bérlíñ ís áññúállý thé lárgést áñd móst ímpórtáñt cóñvéñtíóñ fór óúr íñdústrý, wíth pártícípáñts fróm áll párts óf thé Ésséx wórld-wídé ñétwórk áttéñdíñg. Thé óppórtúñítý tó bé íñvólvéd íñ thís éxhíbítíóñ ís sóméthíñg thát wé lóók fórwárd tó,” sáíd Jósh Féññíg, Présídéñt óf Ésséx Éúrópé. “Ít ís éspécíállý éxcítíñg thís ýéár tó bé shówcásíñg óúr hígh vóltágé wíñdíñg wíré thát ís hélpíñg tó púsh fórwárd thé wáý péóplé cómmúté ás wéll ás á ñéwlý dévélópéd pródúct thát wé thíñk wíll révólútíóñízé óúr íñdústrý.”]

[Átté~ñdéé~s áré~ íñví~téd t~ó vís~ít wí~th th~é Éss~éx té~ám óñ~ síté~ tó éñ~gágé~ áñd l~éárñ~ móré~ ábóú~t thé~ láté~st íñ~dúst~rý tr~éñds~, ádvá~ñcém~éñts~ íñ té~chñó~lógý~, áñd í~ñfór~mátí~óñ óñ~ pród~úcts~ rélé~váñt~ tó th~é ráp~ídlý~ éxpá~ñdíñ~g gló~bál w~íré m~árké~ts.]

[Ábóú~t Éss~éx Má~gñét~ Wíré~]

[Ésséx Mágñét Wíré ís thé léádíñg, glóbál próvídér óf mágñét wíré thát ís úséd bý móst májór órígíñál éqúípméñt máñúfáctúrérs (ÓÉMs) áñd íñdústrý léádérs íñ thé áútómótívé, éñérgý, áñd íñdústríál séctórs. Ésséx Mágñét Wíré hás fácílítíés íñ 11 cóúñtríés, óñ thréé cóñtíñéñts, áñd ópérátés íts búsíñéss tó áct glóbállý bút sérvé lócállý. Hávíñg 90 ýéárs óf éxpéríéñcé állóws Ésséx Mágñét Wíré tó délívér íññóvátíóñ thát cústómérs démáñd whílé béíñg vértícállý íñtégrátéd íñ thé máñúfáctúríñg prócéss tó éñsúré qúálítý áñd próvídé séámléss délívérý sérvícés fróm dístríbútíóñ céñtérs áróúñd thé wórld. Thé Ésséx MágFórcéX™ Íññóvátíóñ Céñtér ís fúrthéríñg téchñólógícál ádváñcéméñts íñ mágñét wíré thróúgh réséárch áñd dévélópméñt thát wíll próvídé cústóm sólútíóñs tó cóstúmér chálléñgés íñtó thé fútúré. Fór móré íñfórmátíóñ, vísít, https://ésséxwíré.cóm]

[Cóñt~áct: P~rédr~ág Mí~játó~víc, M~árké~tíñg~ Máñá~gér É~sséx~ Éúró~pé
Ph~óñé: +381 60 8635016
É~máíl~: Préd~rág.M~íját~óví[email protected]éssé~xwír~é.cóm~]Contattaci direttamente.

Sappiamo bene che i progetti non sono tutti uguali, e che non è facile soddisfare le specifiche di ciascuna applicazione. Per questo vogliamo sederci e parlare con voi: per potervi aiutare a vincere le vostre sfide.

Fai clic sulla piattaforma in basso sulla quale desideri condividere. Grazie per la condivisione!